Energia elektryczna dla firm – jak wybrać najlepsze jej źródło?

Każda osoba, która zarządza przedsiębiorstwem (niezależnie od jego wielkości) zastanawia się nad tym, jakie może podjąć kroki, by zoptymalizować koszty związane z prowadzeniem działalności. Rachunki za pobór energii elektrycznej to w wielu firmach znaczący wydatek. Czy można w jakiś sposób je zmniejszyć, zwiększając tym samym środki na dalszy rozwój firmy?

Nie tylko koszty są ważne

Firmy wybierając źródło energii elektrycznej, kierują się nie tylko kosztami, jakie wiążą się z jej pozyskaniem. W wielu przypadkach równie istotne jest to, by dostawca, z którego usług korzystają, zajął się kompleksowo zapotrzebowaniem firmy na prąd.

Umowa musi być czysta i klarowna, a kontakt ze sprzedawcą energii niezakłócony, możliwy do nawiązania w zależności od potrzeb. Przedsiębiorcy cenią sobie również udostępnianie możliwości dokonywania szybkich płatności za energię elektryczną.

Energia dla firm a ekologia

Oferta sprzedawcy energii elektrycznej https://www.innogy.pl/pl/msp musi być przede wszystkim dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa. Im więcej dodatkowych, praktycznych w wykorzystaniu elementów zawiera, tym staje się dla interesów wielu firm atrakcyjniejsza.

W związku ze zwiększającą się świadomością społeczeństwa o roli, jaką pełni ochrona środowiska naturalnego, wielu sprzedawców energii oferuje specjalne ekologiczne certyfikaty.

Stanowią one potwierdzenie, że przedsiębiorstwo pobiera energię w ilości zaspokajającej zapotrzebowanie, pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Przy wyborze należy w pierwszej kolejności mieć na względzie sposób i częstotliwość korzystania z prądu w firmie.

Odpowiednia taryfa

Nie tylko wybór dostawcy energii elektrycznej jest ważny. Równie istotne jest dopasowanie taryfy do zapotrzebowania przedsiębiorstwa. Przy wyborze należy w pierwszej kolejności mieć na względzie sposób i częstotliwość korzystania z prądu w firmie. Dostawcy prądu zwykle oferują trzy główne taryfy:
– C11 – taryfa jednostrefowa ze stałą stawką za kilowatogodzinę;
– C12a – taryfa dwustrefowa o zmniejszonych opłatach za pobór energii w godzinach nocnych i pozaszczytowych (11:00-17:00 lub 11:00-20:00);
– C12b – taryfa o obniżonych kosztach poboru energii w nocy oraz w godzinach 13-15.
Wybór taryfy zależny jest od tego, w jakich godzinach w firmie zużywa się najwięcej energii elektrycznej